Yoga

Wat is Yoga?


Waarschijnlijk iets anders dan je denkt! Er zijn helaas soms verkeerde voorstellingen over Yoga.

Daarom misschien beter eerst even duidelijk maken wat Yoga niet is.

Allereerst: yoga is géén godsdienst.
Dit om duidelijk te maken omdat er mensen zijn die "vanwege een weerstand tegen religies", niet aan yoga doen. Daarnaast zijn er mensen die ervan worden weerhouden om yoga te beoefenen, omdat ze menen dat hun eigen geloof zoiets niet zou toestaan.

Wat is yoga dan wel, hieronder geef ik een aantal voorbeelden en definities, niet allemaal zelf verzonnen maar in veel “geleend” van het Internet Fluistert

De definitie volgens Patanjali, de vader van Raja Yoga “Het doel van yoga is de beperkingen (onzuiverheden), die door het proces van conditionering zijn ontstaan te herkennen en door ze te erkennen de mogelijkheid te geven te verdwijnen, zodat het licht van puur ongeconditioneerd bewustzijn kan schijnen”. Yoga is het verenigen van lichaam en geest door lichamelijke houdingen te combineren met ademhaling en concentratie. Door het integreren van lichamelijke houdingen (asana’s) met oefeningen voor de geest, ontstaat meer bewustwording en balans tussen lichaam en geest.

Yoga is daarnaast ook geen gymnastiek, turnen of welk ander systeem van lichaamscultuur dan ook.Toch maakt Yoga gebruik van het lichaam! Yoga is niet een specifiek oosters of Indisch product. Yoga is universeel en inherent in de mens aanwezig. Toch zijn de meeste huidige yogatechnieken ontstaan in India. In India is Yoga gekoesterd en ontwikkeld door de eeuwen heen. Yoga is geen godsdienst of sekte. Yoga maakt je echter onafhankelijk en geestelijk vrij. Toch laat het je toe je in jouw geestelijke en religieuze leven te verdiepen.

Yoga bestaat op zijn minst reeds 6000 jaar en de laatste archeologische vondsten verwijzen naar een ouderdom die misschien nog duizenden jaren verder reikt!
Yoga is ook niet "op je hoofd staan" of je in vreemde bochten wringen, al sta je binnenkort misschien op je hoofd en lig je misschien in één of andere vreemde houding. Yoga is leren met je beide voeten stevig op de grond te staan.

Tenslotte, Yoga is geen houding die aan het leven vreemd is of van het leven vervreemdt. Integendeel, Yoga vergroot en verdiept je levensbewustzijn, verhoogt er de kwaliteit van en brengt je in contact met iemand die je waarschijnlijk nog niet ken of nog niet goed genoeg kent: Jezelf.
En wel in de betekenis in het Grieks: "Gnoothi se auton" dat betekent "Ken je Zelf." YOGA bevrijdt je van je eigen Wezens-vervreemding en schenkt je Zelf-bewustzijn en Zelf-vertrouwen.

Als we al het voorgaande een beetje doorhebben, dan kunnen we ook begrijpen dat Yoga vooral een toestand van de geest is, een wijze van leven, een andere geestelijke instelling, die ons toelaat te leven als Bewuste Mensen, vervuld van Rust en Vrede en Zelfvertrouwen.

Het woordje Yoga komt uit het Sanskriet, één van de oudste Indo-Europese talen, dat nu reeds meer dan tweeduizend jaar een dode taal is (het huidige Hindi is een afgeleide van dit Sanskriet). De grammatica werd een paar eeuwen voor onze tijdrekening definitief vastgelegd en sinds dien nooit meer veranderd. Men beschouwde de taal als volmaakt. Vandaar de naam, want Sanskriet betekent gepolijst, perfect. Toch wordt de taal nog steeds gebruikt voor het schrijven van zowel literatuur als wetenschappelijke werken. Binnen de Yoga worden veel Sanskriet termen en woorden gebruikt. Alle Asana's hebben als voorbeeld allemaal een Sanskriet naam.

Het Sanskriet woordenboek van Sir Monier-Williams geeft voor het woord Yoga meer dan vijftig verschillende verklaringen. In ons geval betekent het: éénmaken, verenigen.

"Yoga is éénmaken of verenigen van het individuele Zelf met het kosmische Zelf."
"Yoga is het tot rust brengen van de golven van de geest." - Patanjali, Yoga Sutra's (I, 2)
"Yoga is het bundelen (verenigen) van alle krachten."
"Yoga is evenwichtigheid." - Bhagavad Gita (II, 48)
"Yoga is vaardigheid in handelen." - Bhagavad Gita (II, 50)

Verschillende van deze bepalingen komen, zoals je ziet, uit de twee belangrijkste basisboeken van Yoga: De "Yoga Sutra's" van Shri Patanjali (± 300 v. Chr.). en de "Bhagavad Gita" (betekenis: Het lied van God), een onderdeel van het grote epos van het Mahabharata, dat na eeuwenlange overlevering rond 400 v. Chr. op schrift werd gesteld. Zoals je merkt, Yoga heeft tot nu toe de tijd getrotseerd en is nu nog levendiger dan ooit. Miljoenen mensen beoefenen wereld wijd Yoga!

Het is dan ook in de eerste plaats een soort holistische ervaringswetenschap die zich vooral bezighoudt met gebieden van ons bestaan, die bij ons nog nauwelijks onderzocht zijn. Daarop steunend is de Yogi (beoefenaar van Yoga) soms tot ongelooflijke prestaties in staat.
Als voorbeeld: De Universiteit van Tokyo beschikt over een uitgebreid rapport over Swami Yogeshwarananda Saraswati Ji, de auteur van o.a. "De Wetenschap van de Ziel" (uitgave Ankh- Hermes, met een voorwoord van Atma Muni), waarin hij zijn beheersing toont over zijn hartslag, bloedsomloop, ademhaling, enz. Hij zette namelijk naar believen zijn hart en ademhaling voor onbepaalde tijd stil! Hij stierf in april 1985 op de gerespecteerde leeftijd van 99 jaar.

Samenvattend zouden we het zo kunnen formuleren: Yoga is meester zijn over jezelf. Het is het leren beheersen van je eigen lichamelijke en geestelijke kwaliteiten. Het is bewust leven, met innerlijke rust, en in vrede met jezelf en met anderen, gezond en vervuld van innerlijk geluk.

Waarom aan Yoga ga doen en niet langer uitstellen.
"Het aantal vermoeide, uitgeputte en ontmoedigde mensen is in onze westerse landen groter dan ooit. Nimmer waren er zoveel mensen met stress verschijnselen of erger met burn-outs. Veel mensen zijn angstig, besluiteloos en geremd. Zij voelen zich onzeker, zij zien geen uitweg en zijn diep ongelukkig. Zij zijn uit hun evenwicht, hun persoonlijkheid is in de war en verscheurd, en de brokstukken werken elkaar tegen en liggen met elkaar overhoop. Helaas zijn velen zich dit niet bewust. Meestal heb jehet door als het veel e laat is, dan is het kwaad al geschied en moet je aan de lange weg terug beginnen.

Yoga brengt vrede tussen de krachten die ons innerlijk verscheuren. Yoga brengt evenwicht tussen geest en lichaam. Je persoonlijkheid (bewust en onbewust) wordt een harmonieuze eenheid die met de buitenwereld in evenwichtig contact staat. Ik zou het zo kunnen zeggen: Yoga maakt je als mens weer gelukkig door een kracht die van binnenuit komt. Hiermee zijn we dicht bij de waarheid, de waarheid dat jij jezelf weer bent.